Ve věku 93 let zemřel polární ekolog Josef Svoboda, zahraniční člen Učené společnosti

/ 30.11.2022 /

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pondělí 21. listopadu 2022 zemřel v Burlingtonu (Ontario, Kanada) pokojně v kruhu své rodiny ve věku 93 let profesor Josef Svoboda, narozený 16. 7. 1929, zahraniční člen Učené společnosti, emeritní profesor univerzity v Torontu.

Profesor Josef Svoboda, celoživotní skaut a v důsledku své činnosti v křesťanském studentském sdružení politický vězeň v letech 1949-58 (viz jeho vzpomínky pro Paměť národa), pracoval v letech 1965-68 v ekologickém oddělení Botanického ústavu ČSAV v Brně.

Po svém odchodu do Kanady koncem r. 1968 nejprve dokončil svá v letech 1949-66 násilně přerušená vysokoškolská studia. Doktorát obdržel na University of Alberta v Edmontonu na základě výsledků svého ekofyziologického výzkumu rostlin na ostrově Devon Island v kanadské Arktidě. Potom pracoval až do odchodu do důchodu jako vědec a pedagog na Erindale College torontské univerzity v městě Mississauga. Díky svým znalostem a zkušenostem, získaným v mnoha expedicích se spolupracovníky a studenty, se stal jedním z předních světových odborníků v oboru polární ekologie. Jeho zásluhy o poznání přírody kanadské Arktidy byly v roce 2021 oceněny nejvyšším kanadským vyznamenáním „Order of Canada“.

Josef Svoboda nepřerušil spojení se svými kolegy ve své staré vlastí ani v letech 1968-89 a v letech 1991-2017 k nám vícekrát přijel a přednášel na zdejších univerzitách. V roce 1995 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně, kde začal studovat v roce 1948, a v roce 2010 byl zvolen zahraničním členem Učené společnosti ČR. V roce 2017 mu byl v Praze udělen Řád sv. Silvestra papeže a obdržel též cenu Nadace Neuron. Jeho jméno nese česká arktická stanice na Svalbardu.

Smuteční obřady a rozloučení s prof. Josefem Svobodou se uskuteční dne 2. 12. t.r. v katolickém kostele sv. Jana Křtitele a na hřbitově Božího hrobu v kanadském městě  Burlington, Ontario. Vzpomínejme na prof. Josefa Svobodu s vděčností za jeho život a dílo; obojí poskytuje příklady hodné následování v každé době.

Přednáška Josefa Svobody „Česká stopa v kanadské Arktidě“ pro Učenou společnost z 11. prosince 2017:


Vzpomínky Josefa Svobody (v angličtině):

« zpět

Novinky

25.01.23

Ve věku 87 let zemřel prof. Josef Paldus

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 15. ledna 2023 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Josef Paldus, významný světový chemik, emeritní profesor aplikované matematiky na University of Waterloo v kanadském Ontariu. Věnoval se především kvantové chemii a zejména jejím matematickým aspektům.

12.01.23

Ceny pro středoškolské studenty 2023

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu.

12.01.23

Ceny pro vysokoškolské studenty - nominace v plném proudu

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Uzávěrka nominací je 31. ledna! Do soutěží mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).