Ve věku 59 let zemřel prof. Petr Nachtigall

/ 02.01.2023 /

Na začátku nového roku nás zastihla smutná zpráva. Dne 28. prosince 2022 zemřel ve věku 59 let člen Učené společnosti prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

Snímek Hynek Glos, Univerzita Karlova

Petr Nachtigall, fyzikální a teoretický chemik, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti teoretického studia materiálů, vystudoval fyzikální chemii na Univerzitě Karlově. Titul Ph.D. získal na Pittsburské univerzitě. Po návratu do Prahy působil na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a později na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

V roce 2009 nastoupil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde na katedře fyzikální a makromolekulární chemie vedl skupinu (nano)materiálového modelování, spoluzaložil Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů – CUCAM a nejnověji se podílel na přípravě nového studijního programu Science.

Ve svém výzkumu se zaměřoval na teoretické zkoumání povrchových vlastností pevných látek (např. zeolitů), především v souvislosti s adsorpcí plynů a s katalytickými procesy využívajícími mikroporézní a nanostrukturované materiály.

Poslední rozloučení se koná 6. ledna 2023 ve 14 hodin v altánku Rajské zahrady na Praze 3.

Smuteční oznámení (pdf)

« zpět

Novinky

25.01.23

Ve věku 87 let zemřel prof. Josef Paldus

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 15. ledna 2023 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Josef Paldus, významný světový chemik, emeritní profesor aplikované matematiky na University of Waterloo v kanadském Ontariu. Věnoval se především kvantové chemii a zejména jejím matematickým aspektům.

12.01.23

Ceny pro středoškolské studenty 2023

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu.

12.01.23

Ceny pro vysokoškolské studenty - nominace v plném proudu

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Uzávěrka nominací je 31. ledna! Do soutěží mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).