V čele České konference rektorů stane rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

/ 09.06.2023 /

Česká konference rektorů si v tajných volbách zvolila nové předsednictvo. Předsedkyní od 1. srpna bude prof. Milena Králíčková, rektorka UK. Vystřídá v této funkci prof. Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity.

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy.
Foto Univerzita Karlova

Usnesení 171. zasedání Pléna České konference rektorů

Křtiny, 8. 6. 2023 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 171. zasedání následující usnesení

1. ČKR vydala dne 5. 6. 2023 „Prohlášení k plánovaným škrtům ve vysokém školství“ a považuje je za východisko dalších jednání s Vládou ČR. 

2. ČKR požaduje, aby byly učiněny takové legislativní změny, které umožní naplnit smysl institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) pro veřejné vysoké školy. Cílem změny by mělo být zajištění meziroční převoditelnosti finančních prostředků, a to minimálně na definované období kontrahované alokace (např. 5 let). 

3. ČKR zvolila v tajných volbách nové Předsednictvo ČKR, jehož funkční období začíná 1. srpna 2023 a končí 31. července 2025: 

Předsedkyně

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy 

Místopředsedové

Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor Univerzity Pardubice

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava

Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. 

Doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze 

Ve Křtinách dne 8. června 2023 

Za Českou konferenci rektorů 

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. předseda

K prohlášení k plánovaným škrtům ve vysokém školství se připojila i Učená společnost České republiky.

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.