Usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů

/ 05.12.2022 /

Plzeň, 1. 12. 2022 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 168. zasedání následující usnesení:

1. ČKR vyjadřuje rozhodný nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024-2025 pro oblast vědy a vysokých škol; navržené omezení finančních prostředků pro tuto oblast by znamenalo zásadní ohrožení vysokých škol v ČR.

2. ČKR vyzývá Vládu ČR, aby její členové účinně spolupracovali na zajištění střednědobého výhledu financování výzkumných infrastruktur a dalších průřezových prioritních výdajů na výzkum, vývoj a inovace.

3. ČKR očekává další jednání o navýšení finanční alokace v rámci Národního plánu obnovy ČR s cílem posílit investice jak do oblasti vysokoškolského vzdělávání, tak do oblasti vědy, výzkumu a inovací.

4. ČKR podporuje posílení mzdových prostředků pro všechny čtyři veřejné umělecké vysoké školy; navržené opatření považuje za přechodné a vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nalezlo systémové řešení pro odstranění dlouhodobého podfinancování vysokých škol.

5. ČKR zdůrazňuje zásadní význam vysokých škol pro úspěšné řešení globální změny klimatu a problematiky udržitelnosti; ČKR zřizuje pro tuto agendu pracovní skupinu.

6. ČKR zdůrazňuje svoji ochotu dlouhodobě se podílet na podpoře Ukrajiny při obnově vysokých škol a posílení jejich role v dlouhodobém pozitivním rozvoji ukrajinské společnosti a hospodářství.

7. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání na funkční období 15.12.2022 – 31.7.2023 byla zvolena rektorka Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

V Plzni dne 1. prosince 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

předseda

Usnesení (pdf)

« zpět

Novinky

25.01.23

Ve věku 87 let zemřel prof. Josef Paldus

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 15. ledna 2023 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Josef Paldus, významný světový chemik, emeritní profesor aplikované matematiky na University of Waterloo v kanadském Ontariu. Věnoval se především kvantové chemii a zejména jejím matematickým aspektům.

12.01.23

Ceny pro středoškolské studenty 2023

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu.

12.01.23

Ceny pro vysokoškolské studenty - nominace v plném proudu

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Uzávěrka nominací je 31. ledna! Do soutěží mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).