Usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů

/ 05.12.2022 /

Plzeň, 1. 12. 2022 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 168. zasedání následující usnesení:

1. ČKR vyjadřuje rozhodný nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024-2025 pro oblast vědy a vysokých škol; navržené omezení finančních prostředků pro tuto oblast by znamenalo zásadní ohrožení vysokých škol v ČR.

2. ČKR vyzývá Vládu ČR, aby její členové účinně spolupracovali na zajištění střednědobého výhledu financování výzkumných infrastruktur a dalších průřezových prioritních výdajů na výzkum, vývoj a inovace.

3. ČKR očekává další jednání o navýšení finanční alokace v rámci Národního plánu obnovy ČR s cílem posílit investice jak do oblasti vysokoškolského vzdělávání, tak do oblasti vědy, výzkumu a inovací.

4. ČKR podporuje posílení mzdových prostředků pro všechny čtyři veřejné umělecké vysoké školy; navržené opatření považuje za přechodné a vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nalezlo systémové řešení pro odstranění dlouhodobého podfinancování vysokých škol.

5. ČKR zdůrazňuje zásadní význam vysokých škol pro úspěšné řešení globální změny klimatu a problematiky udržitelnosti; ČKR zřizuje pro tuto agendu pracovní skupinu.

6. ČKR zdůrazňuje svoji ochotu dlouhodobě se podílet na podpoře Ukrajiny při obnově vysokých škol a posílení jejich role v dlouhodobém pozitivním rozvoji ukrajinské společnosti a hospodářství.

7. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání na funkční období 15.12.2022 – 31.7.2023 byla zvolena rektorka Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

V Plzni dne 1. prosince 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

předseda

Usnesení (pdf)

« zpět

Novinky

05.06.23

Plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy: podpora prohlášení České konference rektorů

Rada Učené společnosti České republiky si je vědoma nutnosti řešit deficit státního rozpočtu a vysokou inflaci. Navržené plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy však považuje za nešťastné a pro budoucnost nebezpečné. Připojuje se proto k prohlášení ČKR na toto téma.

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.