Prohlášení Rady Učené společnosti k ratifikaci Istanbulské úmluvy

/ 17.06.2023 /

Předseda a členové Rady Učené společnosti České republiky se připojují k hlasům, které podporují kroky vedoucí k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy, PDF). Činí tak z přesvědčení, že práva žen na bezpečí, ochranu i rovnost je třeba na všech úrovních ctít, podporovat i posilovat. K ratifikaci této úmluvy se připojila naprostá většina evropských zemí, tedy těch, se kterými sdílíme podobnou kulturu i historii. 

Členové Rady Učené společnosti jsou přesvědčeni, že symbolický aspekt ratifikace úmluvy je stejně významný jako její věcný obsah. Z obou těchto důvodů vyzývají vládu České republiky, aby postoupila Istanbulskou úmluvu oběma komorám Parlamentu České republiky k završení procesu ratifikace a vyzývají také poslance a senátory k hlasování ve prospěch této ratifikace.  

Rada pověřuje svého předsedu, aby se stanoviskem Rady seznámil předsedu vlády České republiky, předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedu Senátu Parlamentu České republiky. 

V Praze, 16. června 2023

Rada Učené společnosti České republiky

 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – předseda
 • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
 • RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
 • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
 • prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

K prohlášení se připojují i další členové Učené společnosti (seznam průběžně aktualizujeme):

 • Jiřina Bartůňková
 • Jiří Bičák
 • Jiří Čejka
 • Jiri Damborsky
 • Pavel Drábek
 • Milan Chytrý
 • Helena Illnerová
 • Tomáš Jungwirth
 • Marian Karlický
 • Michal Křížek
 • Jan Květ
 • Eva Kubala Havrdová
 • Olga Lomová
 • Julius Lukeš
 • Zdeněk R. Nešpor
 • Lukáš Palatinus
 • Jan Palouš
 • JIří Pešek
 • Tomáš Polívka
 • Martin Prudký
 • Aleš Pultr
 • Petr Pyšek
 • Blanka Říhová
 • David Storch
 • Vladimír Špirko
 • Jan Štěpán
 • Jan Trlifaj
 • Vladimír Vonka
 • Boris Vyskot

Prohlášení ke stažení (PDF)

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.