Prohlášení Rady Učené společnosti České republiky k výzvě „Mír a spravedlnost“

/ 09.01.2023 /

aktualizace 11. 1. 2023: Prohlášení už podepsala nadpoloviční většina řádných členů, lze ho tedy v souladu se stanovami považovat za prohlášení Učené společnosti jako celku (nejen její Rady).

Tyranovi se nesmí ustupovat!

Rada Učené společnosti České republiky zásadně nesouhlasí s prohlášením a výzvou Jana Kavana, Václava Hořejšího a Matěje Stropnického pod názvem „Mír a spravedlnost“.

Ukrajina vede statečný boj proti barbarství, kterého se vůči ní Putinovo Rusko dopouští už bezmála celý rok. V tomto nevyprovokovaném válečném konfliktu si Vladimir Putin počíná jako primitivní despota. Ukrajinci se statečně brání a daří se jim s obrovskou vojenskou materiální pomocí spřátelených zemí civilizovaného demokratického světa vítězit.

Český národ má dodnes trauma z toho, že v roce 1938 naše reprezentace složila zbraně a nebránila naši zemi proti nacistické tyranii. Česká republika už opět patří mezi respektované demokratické země Evropské unie a NATO, a proto nesmíme za žádnou cenu tlačit Ukrajinu do vyjednávání o míru s Putinem, aniž by před tím Rusko opustilo všechna okupovaná území Ukrajiny. Naopak ji musíme všemi dostupnými prostředky v jejím boji podporovat tak dlouho, dokud nezvítězí, nebo dokud sama z vlastního rozhodnutí neprojeví vůli s Ruskem jednat o podmínkách míru a o budoucím soužití obou sousedů.

Rada US ČR

 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - předseda
 • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
 • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
 • RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
 • RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
 • prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

K prohlášení se připojují i další členové Učené společnosti (seznam průběžně aktualizujeme):

 • Miroslav Bárta
 • Jiří Bičák
 • Jiří Čejka
 • Jan Černý
 • Jiří Damborský
 • Jaroslav Doležel
 • Pavel Drabek
 • František Foret
 • Jiří Grygar
 • Eva Hajičová
 • Ivan Hirsch
 • Ivan Hlaváček
 • Cyril Höschl
 • Josef Humlíček
 • Milan Chytrý
 • Helena Illnerová
 • Pavel Jelinek
 • Tomáš Jungwirth
 • Jana Jurečková
 • Marian Karlický
 • Petr Klán
 • Jan Konvalinka
 • Roman Kotecký
 • Jan Kratochvíl
 • Michal Křížek
 • Jiří Kuthan
 • Jan Květ
 • Rupert Leitner
 • Jan Lepš
 • Olga Lomová
 • Julius Lukeš
 • Jan Němeček
 • Zdeněk R. Nešpor
 • Vojtěch Novotný
 • Bohuslav Ošťádal
 • Jan Palouš
 • Jaroslav Pánek
 • Jiří Pešek
 • Jan Pirk
 • Tomáš Polívka
 • Martin Prudký
 • Aleš Pultr
 • Petr Pyšek
 • Tomáš Roubíček
 • Aleš Růžička
 • Petr Slavíček
 • David Storch
 • Vladimír Špirko
 • Jiří Šponer
 • Jan Štěpán
 • František Štěpánek
 • Jan Šťovíček
 • Jan Trlifaj
 • Marek Trněný
 • Bedřich Velický
 • David Vokrouhlický
 • Vladimír Vonka
 • Boris Vyskot
 • Jan Závada
 • Eva Zažímalová

text prohlášení (PDF)

« zpět

Novinky

25.01.23

Ve věku 87 let zemřel prof. Josef Paldus

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 15. ledna 2023 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Josef Paldus, významný světový chemik, emeritní profesor aplikované matematiky na University of Waterloo v kanadském Ontariu. Věnoval se především kvantové chemii a zejména jejím matematickým aspektům.

12.01.23

Ceny pro středoškolské studenty 2023

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu.

12.01.23

Ceny pro vysokoškolské studenty - nominace v plném proudu

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Uzávěrka nominací je 31. ledna! Do soutěží mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).