Přednáška Tomáše Slaniny: Budiž světlo – výzvy moderní fotochemie

/ 10.02.2023 /

Učená společnost České republiky srdečně zve na veřejnou přednášku:

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

vedoucí skupiny redoxní fotogemie z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Budiž světlo: výzvy moderní fotochemie

Kdy: úterý 21. února 2023, 16 h

Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

+ živě na YouTube

Světlo je často vnímáno jako nehmotný neuchopitelný element, který nemůže přeměnit hmotu. Ozařováním lze však vyvolat chemické procesy, díky nimž dochází ke změně struktur a k tvorbě nových chemických vazeb. Světlo tak představuje jeden z nejelegantnějších bezestopých způsobů, jak kontrolovat chemické reakce.

V naší laboratoři redoxní fotochemie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvíjíme molekuly, které lze aktivovat pomocí viditelného světla. Tato aktivace umožňuje řadu různých procesů, například selektivní fotochemické přepínání molekul mezi dvěma stavy s různými vlastnostmi, tvorbu a zánik chemických vazeb nebo reversibilní přenos elektronů. Díky unikátním vlastnostem tyto molekuly nacházejí široké uplatnění např. jako světlem kontrolovatelná léčiva, programovatelné molekulárně elektronické součástky, afinitní značky biomolekul, fotocitlivé materiály nebo organické solární panely a baterie.


Tomáš Slanina:


Pozvánka (pdf)

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.