Přednáška Tomáše Slaniny: Budiž světlo – výzvy moderní fotochemie

/ 10.02.2023 /

Učená společnost České republiky srdečně zve na veřejnou přednášku:

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

vedoucí skupiny redoxní fotogemie z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Budiž světlo: výzvy moderní fotochemie

Kdy: úterý 21. února 2023, 16 h

Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

+ živě na YouTube

Světlo je často vnímáno jako nehmotný neuchopitelný element, který nemůže přeměnit hmotu. Ozařováním lze však vyvolat chemické procesy, díky nimž dochází ke změně struktur a k tvorbě nových chemických vazeb. Světlo tak představuje jeden z nejelegantnějších bezestopých způsobů, jak kontrolovat chemické reakce.

V naší laboratoři redoxní fotochemie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vyvíjíme molekuly, které lze aktivovat pomocí viditelného světla. Tato aktivace umožňuje řadu různých procesů, například selektivní fotochemické přepínání molekul mezi dvěma stavy s různými vlastnostmi, tvorbu a zánik chemických vazeb nebo reversibilní přenos elektronů. Díky unikátním vlastnostem tyto molekuly nacházejí široké uplatnění např. jako světlem kontrolovatelná léčiva, programovatelné molekulárně elektronické součástky, afinitní značky biomolekul, fotocitlivé materiály nebo organické solární panely a baterie.


Tomáš Slanina:


Pozvánka (pdf)

« zpět

Novinky

25.03.23

Financování vysokého školství: podpora prohlášení České konference rektorů

Česká konference rektorů vyjadřuje hluboké znepokojení nad aktuálním stavem financování vysokého školství. Rada Učené společnosti ČR její prohlášení podporuje. Podíl vysokých škol v kapitole financí MŠMT klesl z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021. Akademické prostředí přestává být konkurenceschopným, což reálně vede k odlivu mozků z vysokoškolského prostředí.

23.03.23

Nositel Nobelovy ceny Reinhard Genzel bude přednášet v Praze

Německý astrofyzik Reinhard Genzel získal v roce 2020 spolu s Andreou Ghez a Rogerem Penrosem Nobelovu cenu za objev supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. Ve dnech 20.–21. dubna bude mít o cestě k tomuto objevu dvě přednášky a jednu veřejnou diskusi.

06.03.23

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR srdečně zvou na panelovou diskusi o rovnosti ve vědě: úterý 21. března 2023, 16 h, v budově Akademie věd na Národní třídě nebo online.