Přednáška nositele Nobelovy ceny Jean-Marie Lehna o chemické cestě k životu

/ 13.06.2023 /

Jean-Marie Lehn (*1939) je považován za otce tzv. supramolekulové chemie, za svou práci získal v roce 1987 Nobelovu cenu. Ve své veřejně přístupné přednášce pro Učenou společnost bude mluvit o krůčcích, které vedly od atomů a molekul k živým a myslícím organismům. A o nástrojích, jimiž můžeme tuto cestu lépe pochopit a napodobit.

Steps Towards Life: Chemistry!

Jean-Marie Lehn

Ústav supramolekulární vědy a inženýrství (ISIS), společné pracoviště Štrasburské univerzity (Institute of Advanced Study, USIAS) a CNRS

Kdy: úterý 20. června 2023, 16 h

Kde: AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

+ živě na YouTube:  https://bit.ly/lehn

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Anotace:

Ve vyvíjejícím se vesmíru vznikají prostřednictvím samoorganizace stále složitější formy hmoty – od jednotlivých částic až po živou a myslící hmotu. Lidstvo vytvořilo vědu, aby s její pomocí odhalovalo způsoby a prostředky, jimiž se hmota na Zemi zorganizovala až do podoby myslícího organismu.

Život a myšlení vznikaly v postupných krůčcích, jejichž hybatelem byl právě proces sebeorganizace. Živá i neživá hmota, živé organismy i neživé materiály jsou tvořeny molekulami a organizovanými útvary, které jsou výsledkem vzájemné interakce molekul. 

Chemie je most, po kterém můžeme kráčet a krůček po krůčku odhalovat procesy vedoucí od molekul neživé hmoty k velmi složitým molekulárním architekturám a systémům, které tvoří živé a myslící organismy. Molekulární chemie vyvinula velmi účinné metody pro konstrukci stále složitějších molekul z atomů. Supramolekulární chemie se snaží pochopit a řídit tvorbu a chování složitých molekulárních sestav. Adaptivní chemie představuje další krok k živému organismu.

Chemie je vesmírem všech možných struktur a přeměn molekulární hmoty, z nichž ty, které jsou skutečně realizovány v přírodě, představují jen jeden ze všech možných světů, které čekají na vytvoření.

Součástí přednášky budou i koncepční úvahy o vědě obecně. Věda formuje budoucnost lidstva!

Snímek Biologické centrum AV ČR

Jean-Marie Lehn (*1939) je považován za otce tzv. supramolekulové chemie. Vystudoval Univerzitu ve Štrasburku a poté rok pracoval v laboratoři Roberta Burnse Woodwarda v Harvardu, kde se účastnil syntézy vitamínu B12. Po návratu do Štrasburku se začal věnovat práci na rozmezí organické a fyzikální chemie, poté se se více zaměřil i na biologické procesy, což vedlo k syntéze makrocyklických molekul se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul. Za tuto svou práci získal v roce 1987 společně s D. J. Cramem a Ch. J. Pedersenem.

Pozvánka ke stažení (pdf)

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.