Pozvánka na vyhlášení Ceny za komunikaci změny klimatu 2022

/ 23.11.2022 /

Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky už tradičně v listopadu udělují Cenu za komunikaci změny klimatu. V minulosti ji získali Radmim Tolasz z ČHMÚ, Ondráš Přibyla s projektem Fakta o klimatu a Miroslav Trnka z Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. 

Kdo ji získá letos?

Přijďte to zjistit:

30. listopadu 2022, 16.00 – 18.00

Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 5, Praha 1

Nebo sledujte živě na YouTube.

Program:

  • 16.00 – Slavnostní předání Ceny (Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR; Pavel Jungwirth, místopředseda Učené společnosti ČR; Klára Sutlovičová, členka nominačního výboru)
  • 16.10 – Keynote – laureát/ka Ceny 2022
  • 16.40 – Keynote – JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.: Změna klimatu a právo: světlo na konci tunelu?

Krátce před začátkem akce jsme se bohužel dozvěděli, že ve věku 83 let v úterý 29. 11. zemřel MUDr. Radim J. Šrám, DrSc., který měl vystoupit s přednáškou Znečištěné ovzduší, změna klimatu: dopady na zdraví. Akci tedy věnujeme jeho památce.

Programem provází Kateřina Poláková (Česká televize)

Prosíme potvrďte Vaši účast ZDE

Pozvánka (pdf)

« zpět

Novinky

06.12.22

Pozvánka na seminář: Mikrobiom a prostředí

Pozvánka na celodenní seminář v rámci projektu Strategie AV21 – Potraviny pro budoucnost a České mikrobiomové společnosti ČLS JEP: 12. prosince 2022, Akademie věd ČR.

05.12.22

Otevřený dopis ministru školství k reformě financování DDM/CVČ a k ohrožení předmětových olympiád

Rada Učené společnosti České republiky píše ministru školství Vladimíru Balašovi:

Vážený pane ministře, Rada Učené společnosti ČR je znepokojena dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže (Domy dětí a mládeže, Střediska/Centra volného času) na realizaci předmětových olympiád...

05.12.22

Usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů

ČKR vyjadřuje rozhodný nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024-2025 pro oblast vědy a vysokých škol; navržené omezení finančních prostředků pro tuto oblast by znamenalo zásadní ohrožení vysokých škol v ČR.