Opustili nás prof. Pavel Kratochvíl a prof. Ivo Babuška

/ 14.04.2023 /

S hlubokým zármutkem jsme v těchto dnech přijali zprávy o úmrtí dvou našich členů, Pavla Kratochvíla a Ivo Babušky.

V pátek 7. dubna 2023 zemřel ve věku 93 let fyzikální chemik a přední odborník na chemii polymerů, prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., zakládající člen Učené společnosti. Od roku 1959 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie (nejdříve ČSAV, od roku 1993 AV ČR), v letech 1990–1998 byl jeho ředitelem. 

Snímek Marcela Havelková, ÚMCH AV ČR

Ve středu 12. dubna 2023 nás ve věku 97 let opustil významný světový matematik prof. Ing. Ivo Babuška, DrSc., Dr. h. c. mult., zahraniční člen Učené společnosti. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT a zároveň zde obhájil doktorát v oboru technických věd. Od roku 1949 pracoval jako aspirant v Ústavu pro matematiku České akademie věd a umění, dnešním Matematickém ústavu Akademie věd ČR. Zde obhájil titul kandidáta věd v matematice a poté doktora věd v tomtéž oboru. V ústavu pracoval do roku 1968, kdy se stal profesorem University of Maryland ve Spojených státech. V roce 1995 odešel do penze a od té doby působil jako profesor v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas v Austinu. V roce 2014 získal Cenu Neuron na přínos světové vědě.

Snímek archiv Ivo Babušky

« zpět

Novinky

05.06.23

Plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy: podpora prohlášení České konference rektorů

Rada Učené společnosti České republiky si je vědoma nutnosti řešit deficit státního rozpočtu a vysokou inflaci. Navržené plošné škrty v oblasti vzdělávání a vědy však považuje za nešťastné a pro budoucnost nebezpečné. Připojuje se proto k prohlášení ČKR na toto téma.

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.