Ministr Vladimír Balaš odpovídá Radě Učené společnosti: podpora studentských soutěží zůstává prioritou

/ 04.01.2023 /

Rada Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru školství prof. Vladimíru Balašovi z 5. prosince 2022 vyjádřila znepokojení nad dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže na realizaci předmětových olympiád.

V odpovědi na tento dopis pan ministr vysvětluje důvody probíhajících změn a ujišťuje, že olympiády jimi ohroženy nejsou: „MŠMT dokončuje několikaletý proces reformy financování regionálního školství, kdy oblast středisek volného času (ale do jisté míry i školních klubů) a jejich financování byla posledním segmentem, v rámci něhož dosud nedošlo ke sjednocení základních pravidel pro financování jejich činnosti z prostředků státního rozpočtu napříč jednotlivými kraji. (…) Záměrem je tedy nastavení normativního financování tak, aby byl zajištěn výkon stěžejních činností středisek volného času v souladu se školskými právními předpisy a jasnou zakázkou státu. Celkový objem finančních prostředků státního rozpočtu, který na činnost středisek volného času směřuje, zůstává nezměněn.“

„Ujišťuji Vás, že podpora soutěží, nejen těch předmětových, je pro MŠMT i nadále prioritou. Na podporu soutěží a přehlídek vyhlašuje MŠMT každoročně dotační výzvy v celkovém objemu cca 65 mil. Kč,“ pokračuje pan ministr Balaš s tím, že ministerstvo pro rok 2024 a následující plánuje připravit koncept víceletého financování soutěží a přehlídek, který by napomohl ke stabilitě v této oblasti.

Plný text odpovědi (PDF)

« zpět

Novinky

25.01.23

Ve věku 87 let zemřel prof. Josef Paldus

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 15. ledna 2023 zemřel po krátké nemoci ve věku 87 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Josef Paldus, významný světový chemik, emeritní profesor aplikované matematiky na University of Waterloo v kanadském Ontariu. Věnoval se především kvantové chemii a zejména jejím matematickým aspektům.

12.01.23

Ceny pro středoškolské studenty 2023

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmu o vědu.

12.01.23

Ceny pro vysokoškolské studenty - nominace v plném proudu

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Uzávěrka nominací je 31. ledna! Do soutěží mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).