Konference Sustainability in an Unstable World

/ 18.10.2022 /

Univerzita Karlova zve na mezinárodní konferenci Udržitelnost v nestabilním světě (Sustainability in an Unstable World).

Uskuteční se ve středu 16. listopadu 2022 od 10 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Konference proběhne v anglickém jazyce.

Na konferenci zazní přednášky na témata biodiverzity a Zelené dohody pro Evropu, které přednesou světově uznávaní odborníci v oblasti ekologie, udržitelného rozvoje a environmentální ekonomie. Po přednáškovém bloku bude následovat panelová diskuse s českými zákonodárci a tvůrci politik. 

Podrobný program konference a registrační formulář

Registrace je nutná vzhledem k omezené kapacitě Vlasteneckého sálu.

« zpět

Novinky

06.12.22

Pozvánka na seminář: Mikrobiom a prostředí

Pozvánka na celodenní seminář v rámci projektu Strategie AV21 – Potraviny pro budoucnost a České mikrobiomové společnosti ČLS JEP: 12. prosince 2022, Akademie věd ČR.

05.12.22

Otevřený dopis ministru školství k reformě financování DDM/CVČ a k ohrožení předmětových olympiád

Rada Učené společnosti České republiky píše ministru školství Vladimíru Balašovi:

Vážený pane ministře, Rada Učené společnosti ČR je znepokojena dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže (Domy dětí a mládeže, Střediska/Centra volného času) na realizaci předmětových olympiád...

05.12.22

Usnesení 168. zasedání Pléna České konference rektorů

ČKR vyjadřuje rozhodný nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024-2025 pro oblast vědy a vysokých škol; navržené omezení finančních prostředků pro tuto oblast by znamenalo zásadní ohrožení vysokých škol v ČR.