Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

/ 15.11.2023 /

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu. Organizátoři udělili i dvě čestné ceny ve stejné kategorii za mimořádný počin.

Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky. O držiteli ocenění rozhoduje nominační výbor složený ze zástupců významných českých institucí zabývajících se klimatickou změnou.

Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné z nejvážnějších hrozeb světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory.

„Klimatým AMO pod vedením Tomáše Jungwirtha Březovského do veřejné debaty vnáší významná témata, přesvědčivě je datově podkládá a interpretuje. Formou seminářů a panelových diskusí vede dialog s politiky, realizuje i vzdělávací projekt pro vysokoškoláky,“ uvádí mimo jiné nominační výbor ve zdůvodnění svého rozhodnutí.

Tomáš Jungwirth, vedoucí oceněného Klimatýmu AMO

Učená společnost tým ocenila peněžním darem 30 000 Kč. Kancelář OSN v ČR předala symbolicky sazenici stromu. Jde o pokračování tradice z předchozích ročníků.

V uplynulých ročnících cenu získali klimatolog Radim Tolasz z ČHMÚ, Ondráš Přibyla s týmem Fakta o klimatu, klimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a polární ekoložka Marie Šabacká z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Organizátoři projektu letos udělili i dvě čestná ocenění za mimořádný počin. Získali je vedoucí vzdělávacího centra TEREZA Petr Daniš za knihu Klima je příležitost (TEREZA, 2023) a sociolog a analytik Vojtěch Pecka za knihu Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací (Alarm a UTOPIA libri, 2023).

Záznam slavnostního ceremoniálu včetně přednášek všech oceněných a zvláštního hosta ceremoniálu, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Jana Konvalinky (přednáška Nástrahy a příležitosti komunikace vědy: příklad pandemie COVID-19), je k dispozici na YouTube: https://bit.ly/cenaklima23.

« zpět

Novinky

30.11.23

Učená společnost vyhlašuje ceny pro vysokoškolské studenty a doktorandy

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti (v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia), které jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články…).

30.11.23

Znáte skvělé učitele základních a středních škol? Dejte nám vědět

Učená společnost každoročně uděluje cenu pro pedagogy, letos poprvé nejen ze středních, ale i základních škol. Návrhy na udělení ceny mohou podávat pouze členové Učené společnosti, ale budeme rádi za tipy na mimořádné učitele či učitelky i od širší veřejnosti.

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.