Blahopřání zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi

/ 30.01.2023 /

Vážený pan
generál v.v. Ing. Petr Pavel, MA
zvolený prezident České republiky

Vážený pane prezidente, milý pane generále,

blahopřejeme Vám ke zvolení prezidentem naší země, radujeme se s Vámi z výrazného volebního úspěchu a jsme na Vás patřičně hrdí. Vážíme si toho, že jste přišel před dvěma lety mezi nás do veřejné diskuse Učené společnosti ČR a přesvědčil podstatnou část přítomných členů US i zástupců veřejnosti o tom, že právě Vy jste tím správným kandidátem do blížící se volby prezidenta naší země.

Učená společnost vedle odborných otázek napříč vědeckým poznáním pokládá za svůj úkol sledovat pozorně aktuální dění ve společnosti a ozvat se pokaždé, když zazní nepatřičné a demokratické principy a svobodu v naší zemi ohrožující názory či nešťastné návrhy politiků zpochybňující pozici naší země ve společenství demokratických zemí Evropy a světa.

Pane prezidente, Učená společnost České republiky je připravena Vám být ku pomoci nabídkou expertízy odborníků v širokém rozsahu vědeckého poznávání přírodních a společenských jevů a zákonitostí. Do Vašeho náročného poslání Vám přejeme pevné zdraví, skvělé zázemí a tým spolupracovníků, radost z díla a vždy dobrou mysl.

Za Učenou společnost České republiky její Rada:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - předseda
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

Blahopřání (pdf)

Přednáška Petra Pavla pro Učenou společnost ČR: Bezpečnost a sounáležitost v post-krizové době (16. června 2020)

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.