Blahopřání zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi

/ 30.01.2023 /

Vážený pan
generál v.v. Ing. Petr Pavel, MA
zvolený prezident České republiky

Vážený pane prezidente, milý pane generále,

blahopřejeme Vám ke zvolení prezidentem naší země, radujeme se s Vámi z výrazného volebního úspěchu a jsme na Vás patřičně hrdí. Vážíme si toho, že jste přišel před dvěma lety mezi nás do veřejné diskuse Učené společnosti ČR a přesvědčil podstatnou část přítomných členů US i zástupců veřejnosti o tom, že právě Vy jste tím správným kandidátem do blížící se volby prezidenta naší země.

Učená společnost vedle odborných otázek napříč vědeckým poznáním pokládá za svůj úkol sledovat pozorně aktuální dění ve společnosti a ozvat se pokaždé, když zazní nepatřičné a demokratické principy a svobodu v naší zemi ohrožující názory či nešťastné návrhy politiků zpochybňující pozici naší země ve společenství demokratických zemí Evropy a světa.

Pane prezidente, Učená společnost České republiky je připravena Vám být ku pomoci nabídkou expertízy odborníků v širokém rozsahu vědeckého poznávání přírodních a společenských jevů a zákonitostí. Do Vašeho náročného poslání Vám přejeme pevné zdraví, skvělé zázemí a tým spolupracovníků, radost z díla a vždy dobrou mysl.

Za Učenou společnost České republiky její Rada:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - předseda
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – 1. místopředseda
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.  – 2. místopředseda
RNDr. Ivo Starý, CSc. – vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc. – předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. – předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. – předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

Blahopřání (pdf)

Přednáška Petra Pavla pro Učenou společnost ČR: Bezpečnost a sounáležitost v post-krizové době (16. června 2020)

« zpět

Novinky

25.03.23

Financování vysokého školství: podpora prohlášení České konference rektorů

Česká konference rektorů vyjadřuje hluboké znepokojení nad aktuálním stavem financování vysokého školství. Rada Učené společnosti ČR její prohlášení podporuje. Podíl vysokých škol v kapitole financí MŠMT klesl z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021. Akademické prostředí přestává být konkurenceschopným, což reálně vede k odlivu mozků z vysokoškolského prostředí.

23.03.23

Nositel Nobelovy ceny Reinhard Genzel bude přednášet v Praze

Německý astrofyzik Reinhard Genzel získal v roce 2020 spolu s Andreou Ghez a Rogerem Penrosem Nobelovu cenu za objev supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. Ve dnech 20.–21. dubna bude mít o cestě k tomuto objevu dvě přednášky a jednu veřejnou diskusi.

06.03.23

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR srdečně zvou na panelovou diskusi o rovnosti ve vědě: úterý 21. března 2023, 16 h, v budově Akademie věd na Národní třídě nebo online.