Kalendář akcí

Veřejná přednáška

Místo konání akce: místnosti 205 a 206 budovy AV ČR

Typ akce: přednáška

Termín konání akce: 11.04.2017 od 15:00


Učená společnost České republiky Vás srdečně zve na přednášku prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) „Genetika a původ biologických druhů“.

Veškerý život na Zemi při své nesmírné rozmanitosti má společný původ a řídí se jedinečným genetickým kódem. Základ k pochopení vývoje života na Zemi přinesl Charles Darwin v teorii o vzniku druhů přírodním výběrem a Gregor Mendel svými zákony dědičnosti. Spojením těchto dvou základních pilířů biologie vznikla první ucelená evoluční teorie označovaná jako neodarwinismus nebo nová syntéza. Zatímco variabilita mezi jedinci jednoho druhu má kontinuální charakter, diskontinuita v rozmanitosti živých forem je zřejmá při srovnání jedinců mezi druhy. Tato diskontinuita je zajištěna reprodukční izolací mezi druhy a je nezbytným předpokladem evoluce života na Zemi. Jednou z mnoha forem reprodukční izolace je hybridní sterilita - neplodnost kříženců mezi blízkými druhy. Lze se domnívat, že identifikace genů hybridní sterility, které zabraňují volnému toku genů mezi populacemi, umožní pochopit molekulární mechanismy vzniku nových druhů. Klasickým příkladem hybridní sterility, o který se zajímal už Aristoteles je neplodnost mezka nebo muly, kříženců mezi oslem a koněm. Nicméně, genetika hybridní sterility byla v uplynulých 80 letech studována hlavně na mezidruhových hybridech mušky octomilky (Drosophila). Novým podnětem bylo využití myši domácí (Mus musculus) jako modelového organismu, které vedlo k objevu prvního genu hybridní sterility u savců.

Přednášku uvede a diskusi bude řídit prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Přednáška se koná 11. dubna 2017 od 15:00 hod. v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1

Kontakt: PhDr. Jiřina Jedináková, tajemnice Učené společnosti, tel: 221 403 384, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz

« zpět na kalendář akcí

Novinky


17.05.2017

Prohlášení k sídlu Středoevropské univerzity

Prohlášení k sídlu Středoevropské univerzity (PDF, 74 kB)

15.05.2017

XXIII. Valné shromáždění Učené společnosti České republiky 15.–16. 5. 2017

Učená společnost pořádala ve dnech 15. 5. a 16. 5. 2017 své XXIII. valné shromáždění. Na slavnostní části v Karolinu 15. 5. 2017 udělila medaile a ceny Učené společnosti (PDF, 79 kB).

30.04.2017

Veřejná přednáška Učené společnosti „The Convenient Untruths of Economics and Finance“

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na veřejnou přednášku, která se koná v pondělí 22. května 2017 od 17:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1. Přednášku s názvem „The Convenient Untruths of Economics and Finance“ pronese prof. Harbir Lamba (Department of Mathematical Sciences, George Mason University).