Kalendář akcí

Veřejná přednáška

Místo konání akce: místnosti 205 a 206 budovy AV ČR

Typ akce: přednáška

Termín konání akce: 11.04.2017 od 15:00


Učená společnost České republiky Vás srdečně zve na přednášku prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) „Genetika a původ biologických druhů“.

Veškerý život na Zemi při své nesmírné rozmanitosti má společný původ a řídí se jedinečným genetickým kódem. Základ k pochopení vývoje života na Zemi přinesl Charles Darwin v teorii o vzniku druhů přírodním výběrem a Gregor Mendel svými zákony dědičnosti. Spojením těchto dvou základních pilířů biologie vznikla první ucelená evoluční teorie označovaná jako neodarwinismus nebo nová syntéza. Zatímco variabilita mezi jedinci jednoho druhu má kontinuální charakter, diskontinuita v rozmanitosti živých forem je zřejmá při srovnání jedinců mezi druhy. Tato diskontinuita je zajištěna reprodukční izolací mezi druhy a je nezbytným předpokladem evoluce života na Zemi. Jednou z mnoha forem reprodukční izolace je hybridní sterilita - neplodnost kříženců mezi blízkými druhy. Lze se domnívat, že identifikace genů hybridní sterility, které zabraňují volnému toku genů mezi populacemi, umožní pochopit molekulární mechanismy vzniku nových druhů. Klasickým příkladem hybridní sterility, o který se zajímal už Aristoteles je neplodnost mezka nebo muly, kříženců mezi oslem a koněm. Nicméně, genetika hybridní sterility byla v uplynulých 80 letech studována hlavně na mezidruhových hybridech mušky octomilky (Drosophila). Novým podnětem bylo využití myši domácí (Mus musculus) jako modelového organismu, které vedlo k objevu prvního genu hybridní sterility u savců.

Přednášku uvede a diskusi bude řídit prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Přednáška se koná 11. dubna 2017 od 15:00 hod. v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1

Kontakt: PhDr. Jiřina Jedináková, tajemnice Učené společnosti, tel: 221 403 384, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz

« zpět na kalendář akcí

Novinky


31.03.2017

Veřejná přednáška „Genetika a původ biologických druhů“

Učená společnost České republiky Vás srdečně zve na přednášku prof. MUDr. Jiřího Forejta, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) Genetika a původ biologických druhů. Přednáška se koná 11. dubna 2017 od 15:00 hod. v místnosti č. 206 budovy AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1

14.03.2017

Úmrtí člena prof. Jana Svobody

V pondělí 13. března 2017 zemřel ve věku 82 let zakládající člen Učené společnosti biolog prof. Jan Svoboda. Zabýval se výzkumem tzv. retrovirů (některé způsobují nádory nebo jiná závažná onemocnění, jako např. AIDS) a jejich vztahy s hostitelskými buňkami.

09.03.2017

Profesor Cedric Villani navštíví ve čtvrtek 13. dubna 2017 Prahu

Přední matematik světového formátu, nositel Fieldsovy medaile a mnoha dalších ocenění, profesor Cedric Villani, ředitel Institutu Henri-Poincaré v Paříži a profesor univerzity Claude Bernarda v Lyonu, navštíví na pozvání Učené společnosti ČR ve čtvrtek 13. dubna 2017 Prahu. Profesor Villani pronese dvě přednášky.